Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k podání adresovanému RMČ:
Žádost o vyvěšení vlajky České obce sokolské (p. Michal Burian, Česká obec sokolská, Tyršův dům - Újezd 450/40, 118 01 Praha 1, ze dne 17. 9. 2021)

Datum přijetí: 21.9.2021
Číslo jednání: 17
Číslo usnesení: 752

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    bere na vědomí

podání adresované RMČ: Žádost o vyvěšení vlajky České obce sokolské (p. Michal Burian, Česká obec sokolská, Tyršův dům - Újezd 450/40, 118 01 Praha 1, ze dne 17. 9. 2021)

 

II.   pověřuje

R. Chmelovou, starostku, vyřízením podání dle bodu I. tohoto usnesení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  R. Chmelová, starostka

Anotace:         samospráva

Provede:         -

Na vědomí:     -

Garant:            R. Chmelová, starostka

Číslo tisku:      P10-403844/2021

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10