Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele v podlimitním otevřeném zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky s názvem „Snížení energetické náročnosti ZŠ Olešská II“

Datum přijetí: 21.9.2021
Číslo jednání: 17
Číslo usnesení: 751

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. schvaluje
  1. výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele Auböck, s. r. o., se sídlem Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou, IČO 260 89 785 dle předloženého materiálu
  2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem dle bodu I. a) tohoto usnesení ve znění dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, a to po splnění povinností zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, které jsou podmínkou uzavření smlouvy na veřejnou zakázku

 

  1. ukládá

1. Mgr. Urbánkovi, vedoucímu OMP

1.1.    podepsat a zajistit odeslání Rozhodnutí o výběru dodavatele

 

Termín: 30. 9. 2021

 

1.2.    podepsat a zajistit uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky s názvem „Snížení energetické náročnosti ZŠ Olešská II“ s dodavatelem Auböck, s. r. o., se sídlem Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou, IČO 260 89 785, schválené tímto usnesením (příloha č. 4 předloženého materiálu)

 

Termín: 20. 10. 2021

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  pí Koumarová, uvolněná členka RMČ

Anotace:         veřejné zakázky - soutěže a smlouvy o dílo

Provede:         Mgr. Urbánek, ved. OMP

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Urbánek, ved. OMP

Číslo tisku:      P10-403476/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10