Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu nové obecně závazné vyhlášky o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích - připomínkové řízení

Datum přijetí: 21.9.2021
Číslo jednání: 17
Číslo usnesení: 750

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. bere na vědomí

návrh nové obecně závazné vyhlášky o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích dle přílohy č. 1 předloženého matriálu

 

  1. schvaluje
  1. přijmout připomínky Rady městské části Prahy 10 dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  2. přílohu č. 4 předloženého materiálu

 

III. ukládá

1. Mgr. Kočímu, uvolněnému členu RMČ

1.1.    písemně informovat Magistrát hl. m. Prahy o připomínkách Rady městské části Praha 10 ve smyslu bodu II. tohoto usnesení

 

Termín: 8. 10. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Kočí, uvolněný člen RMČ

Anotace:         policie - bezpečnost

Provede:         Mgr. Kočí, uvolněný člen RMČ

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Kosmel, ved. OKK

Číslo tisku:      P10-385361/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10