Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MPSV ČR na podporu registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy pro rok 2021 v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 2091)

Datum přijetí: 21.9.2021
Číslo jednání: 17
Číslo usnesení: 748

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

rozdělení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MPSV ČR na podporu registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy pro rok 2021 v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 2091) dle následující tabulky:

 

  1. zvýšení

Zvýšení neinvestičních finančních prostředků na paragrafu Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně a položce Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

Tis. Kč

1051

6330

4137

000013305

+ 19 048,8

 

b)    zvýšení

  1. zvýšení neinvestičních finančních prostředků na paragrafu Domovy pro seniory a položce Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

Tis. Kč

0551

4350

5336

000013305

+ 5 870,0

 

 

 

- 2 -

 

 

  1. zvýšení neinvestičních finančních prostředků na paragrafu Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení a položce Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

Tis. Kč

0551

4351

5336

000013305

+ 5 562,8

 

  1. zvýšení neinvestičních finančních prostředků na paragrafu Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem a položce Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

Tis. Kč

0551

4357

5336

000013305

+ 6 152,4

 

  1. zvýšení neinvestičních finančních prostředků na paragrafu Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče a položce Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

Tis. Kč

0551

4359

5336

000013305

+ 1 463,6

 

II.   ukládá

1. Ing. Smělé, vedoucí OEK

1.1.    provést rozdělení dotace v rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2021 dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 30. 9. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

- 3 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Kočí, uvolněný člen RMČ

Anotace:         rozpočet; sociální oblast

Provede:         Ing. Smělá, ved. OEK

Na vědomí:     OEK; Centrum SOP, p. o.

Garant:            Bc. Petřík, ved. OSO

Číslo tisku:      P10-399664/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10