Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na schválení a vyhlášení dotačního programu pro oblast podpory péče o památkově hodnotné nemovité objekty na území městské části Praha 10 na rok 2022

Datum přijetí: 21.9.2021
Číslo jednání: 17
Číslo usnesení: 746

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

  1. Zásady dotačního programu městské části Praha 10 pro oblast podpory péče o památkově hodnotné nemovité objekty na území městské části Praha 10 v roce 2022 (dále jen „zásady“), které tvoří přílohu č. 1 předloženého materiálu
  2. vyhlášení dotačního programu městské části Praha 10 pro oblast podpory péče o památkově hodnotné nemovité objekty na území městské části Praha 10 v roce 2022, dle příloh č. 1 až 4 předloženého materiálu
  3. související části zásad dle příloh č. 2 až 4 předloženého materiálu
  4. vzorovou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Praha 10 v rámci dotačního programu pro oblast podpory péče o památkově hodnotné nemovité objekty na území městské části Praha 10 v roce 2022, která tvoří přílohu č. 5 předloženého materiálu

 

II.   ukládá

1. Mgr. Procházkovi, vedoucímu OKP

  1. zveřejnit vyhlášení dotačního programu dle bodu I. b) tohoto usnesení na úřední desce a na webu městské části Praha 10

 

Termín: 30. 9. 2021

 

 

- 2 -

 

 

  1. zveřejnit znění zásad dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a souvisejících částí Zásad dle příloh č. 2 až 5 předloženého materiálu na úřední desce a na webu městské části Praha 10

 

Termín: 30. 9. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. arch. Valovič, místostarosta

Anotace:         občanské aktivity, kultura, sport; projekty MČ Praha 10

Provede:         Mgr. Procházka, ved. OKP

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Procházka, ved. OKP

Číslo tisku:      P10-369118/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10