Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na uzavření smlouvy o účasti v projektu „Praha 10 bez graffiti II“ na základě přihlášky

Datum přijetí: 21.9.2021
Číslo jednání: 17
Číslo usnesení: 745

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

a)   uzavření smluv o účasti v  projektu „Praha 10 bez graffiti II“ na základě přihlášek se subjekty dle přílohy č. 1 ve znění přílohy č. 2 předloženého materiálu

b)    odstranění graffiti z nemovitostí dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu za podmínek stanovených smlouvou o účasti v  projektu „Praha 10 bez graffiti II“ na náklady MČ Praha 10, maximálně do výše dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II.   ukládá

1. Mgr. Urbánkovi, vedoucímu OMP

1.1.    podepsat smlouvy o účasti v projektu „Praha 10 bez graffiti II“ dle bodu I. a) tohoto usnesení

 

Termín: 31. 12. 2021

 

1.2.    zajistit odstranění graffiti na nemovité věci dle bodu I. b) tohoto usnesení

 

Termín: 31. 1. 2022

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Kočí, uvolněný člen RMČ

Anotace:         policie - bezpečnost

Provede:         Mgr. Urbánek, ved. OMP

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Urbánek, ved. OMP

Číslo tisku:      P10-399779/2021

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10