Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na vyslovení souhlasu s čerpáním fondu investic Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o.

Datum přijetí: 21.9.2021
Číslo jednání: 17
Číslo usnesení: 741

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I. souhlasí

s čerpáním finančních prostředků z fondu investic Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., na pořízení dvou přístrojů pro fyzioterapii THERA TRAINER Tigo 538 v celkové maximální výši 360 000 Kč, dle žádosti MUDr. Václava Ptáčka, ředitele Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

 

II.   ukládá

1. MUDr. Ptáčkovi, řediteli LDN Vršovice

1.1.      realizovat investiční výdaje z fondu investic Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., v souladu s bodem I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 3. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Kočí, uvolněný člen RMČ

Anotace:         hospodaření s obecním majetkem; zdravotnictví

Provede:         MUDr. Ptáček, řed. LDN Vršovice, p. o.

Na vědomí:     LDN Vršovice, p. o.

Garant:            Bc. Petřík, ved. OSO

Číslo tisku:      P10-373665/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10