Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na schválení realizace 9. ročníku projektu Příběhy našich sousedů - Praha 10 a Smlouvy o spolupráci pro školní rok 2021/2022

Datum přijetí: 21.9.2021
Číslo jednání: 17
Číslo usnesení: 739

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

a)    realizaci projektu Příběhy našich sousedů - Praha 10 dle smlouvy o spolupráci v příloze č. 1 předloženého materiálu

b)    uzavření smlouvy o spolupráci s POST BELLUM, z. ú., se sídlem: Španělská 1073/10, Praha 2, PSČ 120 00, IČO 265 48 526 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

II.   ukládá

1. Mgr. Procházkovi, vedoucímu OKP

1.1.    podepsat za MČ Praha 10 smlouvu o spolupráci schválenou dle bodu I. b) tohoto usnesen

 

Termín: 21. 10. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  MgA. Kašpar, místostarosta

Anotace:         občanské aktivity, kultura, sport

Provede:         Mgr. Procházka, ved. OKP

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Procházka, ved. OKP

Číslo tisku:      P10-382756/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10