Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na rozdělení dotace HMP v odvětví 0041 - Školství (RO 2092)

Datum přijetí: 21.9.2021
Číslo jednání: 17
Číslo usnesení: 737

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I. schvaluje

návrh na rozdělení dotace HMP v odvětví 0041 - Školství (RO 2092):

 

  1. zvýšení

aa)  příjmové části paragrafu Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně a položky Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy EU-Šablony III ZŠ Švehlova

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

1041

6330

4137

000033063

0015546000000

979,30

 

ab)  příjmové části paragrafu Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně a položky Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy EU-Šablony III ZŠ Břečťanová

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

1041

6330

4137

000033063

0015547000000

1 002,10

 

 

 

 

- 2 -

 

 

b)    zvýšení

ba)  výdajové části paragrafu Základní školy a položky Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím, EU-Šablony III ZŠ Švehlova

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0441

3113

5336

103133063

0015546000000

489,70

0441

3113

5336

103533063

0015546000000

489,60

 

bb)  výdajové části paragrafu Základní školy a položky Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím, EU-Šablony III ZŠ Břečťanová

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0441

3113

5336

103133063

0015547000000

501,00

0441

3113

5336

103533063

0015547000000

501,10

 

II.   ukládá

1. Ing. Smělé, vedoucí OEK

1.1.    zajistit změnu rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2021 dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 30. 9. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

- 3 -

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  MgA. Kašpar, místostarosta

Anotace:         rozpočet; školství

Provede:         Ing. Smělá, ved. OEK

Na vědomí:     OEK

Garant:            Mgr. Bc. Vinterová, ved. OŠK

Číslo tisku:      P10-395261/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10