Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k informaci o stavu řešení projektů Akčního plánu 2021 v programu Kanboard k srpnu 2021

Datum přijetí: 21.9.2021
Číslo jednání: 17
Číslo usnesení: 734

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

informaci o stavu řešení projektů Akčního plánu 2021 v programu Kanboard k srpnu 2021

 

II.   ukládá

1. R. Chmelové, starostce

1.1.    předložit RMČ Praha 10 informaci o stavu řešení projektů Akčního plánu 2021 v programu Kanboard k prosinci 2021

 

Kontrolní termín: 28. 2. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  R. Chmelová, starostka

Anotace:         strategické plánování

Provede:         R. Chmelová, starostka

Na vědomí:     -

Garant:            R. Chmelová, starostka

Číslo tisku:      P10-388083/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10