Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na prodloužení termínu vyplývajícího z usnesení RMČ Praha 10 č. 622 ze dne 27. 7. 2021 k návrhu na schválení záměru přípravy poptávkového řízení na instalaci podružného měření v objektu U Vršovického nádraží 30/30, Praha 10

Datum přijetí: 21.9.2021
Číslo jednání: 17
Číslo usnesení: 732

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. schvaluje

prodloužení termínu úkolu uloženého usnesením RMČ Praha 10 č. 622 ze dne 27. 7. 2021 k návrhu na schválení záměru přípravy poptávkového řízení na instalaci podružného měření v objektu U Vršovického nádraží 30/30, Praha 10 v bodě II. 1.1., a to do 31. 12. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  pí Koumarová, uvolněná členka RMČ

Anotace:         samospráva; správa obecního majetku

Provede:         -

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Urbánek, ved. OMP

Číslo tisku:      P10-397560/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10