Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy bytů“

Datum přijetí: 21.9.2021
Číslo jednání: 17
Číslo usnesení: 729

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. schvaluje

na základě usnesení hodnotící komise ze dne 13. 9. 2021 poptávkového řízení „Stavební úpravy bytu č. 11, 28. pluku 999/52, 100 00 Praha 10, bytu č. 11, Norská 603/16, 100 00 Praha 10“ výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele Bros Bau, s. r. o., se sídlem Hrdlořezská 32/3, 190 00 Praha 9, IČO 274 13 063 dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II.   ukládá

1. Ing. Březinovi, vedoucímu OBN

1.1.    uzavřít smlouvu na realizaci veřejné zakázky s vybraným uchazečem dle bodu I. tohoto usnesení a dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

Termín: 29. 9. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         byty; veřejné zakázky - soutěže a smlouvy o dílo

Provede:         Ing. Březina, ved. OBN

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Březina, ved. OBN

Číslo tisku:      P10-381121/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10