Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na udělení souhlasu s výměnou bytů

Datum přijetí: 21.9.2021
Číslo jednání: 17
Číslo usnesení: 726

Materiály k usnesení

Neveřejný materiál podle §8, bodu 9. Jednacího řádu RMČ.

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. schvaluje
  1. výměnu bytů dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

 

Směnitel č. 1

Doporučení KBP/7/52/2021 ze dne

18. 8. 2021

Směnitel č. 2

 

*****

doporučuje výměnu bytů

*****

Adresa

Volyňská 933/20

Praha 10, Vršovice

Černokostelecká 919/18

Praha 10, Strašnice

 

  1. uzavření dohod o skončení nájmu bytů se stávajícími nájemci dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

Jméno stávajícího nájemce

Doporučení KBP/7/52/2021 ze dne

18. 8. 2021

Vel. bytu

plocha

Podlaží

č. bytu

Adresa bytu

*****

souhlasí s uzavřením dohody o skončení nájmu bytu

1+1

80,12 m²

*****

Volyňská 933/20

Praha 10, Vršovice

*****

souhlasí s uzavřením dohody o skončení nájmu bytu

1+1

44,50 m²

*****

Černokostelecká 919/18

Praha 10, Strašnice

 

 

 

- 2 -

 

 

  1. uzavření smluv o nájmu bytů s novými nájemci dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

Jméno nového nájemce

Doporučení KBP/7/52/2021

ze dne 18. 8. 2021

Vel. bytu

plocha

Podlaží

č. bytu

Adresa bytu

Na dobu

*****

souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu bytu

1+1

44,50 m²

*****

Černokostelecká 919/18

Praha 10, Strašnice

určitou

2 roky

*****

souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu bytu

1+1

80,12 m²

*****

Volyňská 933/20

Praha 10, Vršovice

určitou

2 roky

 

II.   ukládá

1. Ing. Březinovi, vedoucímu OBN

1.1.    podepsat smlouvy o nájmu bytů a dohody o skončení nájmu bytů dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

Termín: 31. 12. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

- 3 -

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         byty

Provede:         Ing. Březina, ved. OBN

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Březina, ved. OBN

Číslo tisku:      P10-354397/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10