Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na uzavření smlouvy na zajištění prodeje volných bytových jednotek formou elektronické aukce - výběrové řízení č. 34

Datum přijetí: 21.9.2021
Číslo jednání: 17
Číslo usnesení: 723

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. schvaluje

uzavření smlouvy na zajištění prodeje volných bytových jednotek formou elektronické aukce - výběrové řízení č. 34 se společností PRAHA 10 - Majetková, a. s., IČO 272 05 703, se sídlem Praha 10, Vršovická 68/1429, PSČ 101 38, ve znění dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

II.   ukládá

1. Mgr. Urbánkovi, vedoucímu OMP

1.1.    uzavřít smlouvu schválenou dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 27. 9 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         Praha 10 - Majetková, a. s.; privatizace obecního majetku

Provede:         Ing. Urbánek, ved. OMP

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Urbánek, ved. OMP

Číslo tisku:      P10-365297/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10