Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na schválení žádosti podnájmu v nebytovém prostoru

Datum přijetí: 21.9.2021
Číslo jednání: 17
Číslo usnesení: 721

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. souhlasí

s žádostí Ministerstva zdravotnictví ČR o schválení podnájmu v nebytovém prostoru č. 201 na adrese U Vršovického nádraží 30/30, Praha 10 - Vršovice

 

Ulice

k. ú.

Č. NP

Podl.

Plocha

(m2)

Jméno-Firma

Účel podnájmu

Na dobu

Nájemné

(Kč/m2/rok

bez DPH)

KMN dne

Stanovisko

U Vršovického nádraží

30/30

Vršovice

nájemce:

č. 201

2. NP

 

 

 

podnájemce:

č. 201 místnost 2.09

2. NP

nájemce:

339,38

 

 

 

 

podnájemce:

18,02

nájemce:

MZČR

IČO: 00024341

 

 

 

podnájemce:

Lenka Hájková

IČO: 07014031

a

Michal Večeřa

IČO: 76611825

poskytování poradenských pro bono služeb
(viz Smlouva
o podnájmu
čl. III)

nájemce:

Určitou do

31. 12. 2023

(s možností prodloužení o pět let,

tedy do

31. 12. 2028)

 

podnájemce:

Určitou;

do 31. 12. 2023, maximálně ale po dobu trvání nájemní smlouvy

nájemce:

750,-

(254.535 Kč/rok)

 

 

podnájemce:

0,-

30. 8. 2021

Komise souhlasí

s vyhověním žádosti Ministerstva zdravotnictví ČR.
(poř. č. 3/3)

 

 

 

 

- 2 -

 

 

II.   ukládá

1. Ing. Březinovi, vedoucímu OBN

1.1.    informovat nájemce o souhlasu s vyhověním žádosti Ministerstva zdravotnictví ČR dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 30. 9. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         nebytové prostory

Provede:         Ing. Březina, ved. OBN

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Březina, ved. OBN

Číslo tisku:      P10-382582/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10