Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na schválení vyrovnání za provedené stavební úpravy v bytě č. 10, v bytovém domě č. p. 1793, ulice Černokostelecká č. o. 37, Praha 10, kat. území Strašnice

Datum přijetí: 21.9.2021
Číslo jednání: 17
Číslo usnesení: 719

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

vyrovnání za provedené stavební úpravy podle předložené dokumentace ve výši nákladů snížených o amortizaci a polovinu ceny znaleckého posudku

Byt

Výměra

m2

Účel nájmu

Bývalý

nájemce

Stavební úpravy

Náklady

Návrh

na vrácení částky

Byt č. *,

ulice Černokostelecká

č. p. 1793

č. o. 37

k. ú. Strašnice

66,3

byt

***

Modernizace bytu - viz přiložená smlouva o provedení stavebních úprav

Rozpočtový náklad dle Smlouvy o provedení stavebních úprav

325 913 Kč vč. DPH

137 600,00 Kč

včetně DPH snížené o 50% ceny znaleckého posudku, tedy výsledně

130 475,00 Kč

 

II.   ukládá

1. Mgr. Urbánkovi, vedoucímu OMP

1.1.    zajistit vyplacení schváleného vyrovnání dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 10. 2021

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         správa obecního majetku

Provede:         Mgr. Urbánek, ved. OMP

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Urbánek, ved. OMP

Číslo tisku:      P10-370673/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10