Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o provedení stavby č. 2018/OMP/0189

Datum přijetí: 21.9.2021
Číslo jednání: 17
Číslo usnesení: 717

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I. schvaluje

a)    uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o provedení stavby č. 2018/OMP/0189 se Společenstvím vlastníků Konopišťská č. p. 1153, 1154, 1155 - Praha 10, IČO 031 02 653, se sídlem Konopišťská  1154/8, Praha 10, Vršovice

b)    text Dodatku č. 1 ke Smlouvě o provedení stavby č. 2018/OMP/0189 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

 

II.   ukládá

1. Mgr. Urbánkovi, vedoucímu OMP

1.1.    podepsat Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provedení stavby č. 2018/OMP/0189 schválený dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 12. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         správa obecního majetku

Provede:         Mgr. Urbánek, ved. OMP

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Urbánek, ved. OMP

Číslo tisku:      P10-382553/2021

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10