Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na prodej pozemku parc. č. 2954 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 32 m2 v k. ú. Michle

Datum přijetí: 21.9.2021
Číslo jednání: 17
Číslo usnesení: 715

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. nesouhlasí

s prodejem pozemku parc. č. p. 2954 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 32 m2 v k. ú. Michle *************************

 

 

II.   ukládá

1. Mgr. Urbánkovi, vedoucímu OMP

1.1.     informovat ************** o skutečnosti dle bodu I. tohoto  usnesení

 

Termín: 30. 11. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         pozemky; privatizace obecního majetku

Provede:         Mgr. Urbánek, ved. OMP

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Urbánek, ved. OMP

Číslo tisku:      P10-373805/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10