Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Výkon TDS a BOZP při provádění stavby „Snížení energetické náročnosti ZŠ Olešská“

Datum přijetí: 21.9.2021
Číslo jednání: 17
Číslo usnesení: 714

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. schvaluje
  1. vyloučení účastníka společnost Dozoring, s. r. o., č. p. 233, 280 02 Býchory, IČO 075 45 703
  2. na základě usnesení hodnotící komise poptávkového řízení ze dne 9. 9. 2021 Výkon TDS a BOZP při provádění stavby „Snížení energetické náročnosti ZŠ Olešská“ výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a podepsání smlouvy s dodavatelem Společnost „FRAM + MP - ZŠ Olešská“ - Společník 1: FRAM Consult, a. s., IČO 649 48 790, Společník 2: METROPROJEKT Praha, a. s., IČO 452 71 895, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

  1. ukládá

1. Mgr. Urbánkovi, vedoucímu OMP

1.1.    podepsat vyloučení a informovat  účastníka Dozoring, s. r. o., č. p. 233, 280 02 Býchory, IČO 075 45 703

 

Termín: 4. 10. 2021

 

 

- 2 -

 

 

1.2.    uzavřít smlouvu na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Výkon TDS a BOZP při provádění stavby „Snížení energetické náročnosti ZŠ Olešská“ se společností Společnost „FRAM + MP - ZŠ Olešská“ - Společník 1: FRAM Consult, a. s., IČO 649 48 790, Společník 2: METROPROJEKT Praha, a. s., IČO 452 71 895, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

Termín: 4. 10. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  pí Koumarová, uvolněná členka RMČ

Anotace:         veřejné zakázky - soutěže a smlouvy o dílo

Provede:         Mgr. Urbánek, ved. OMP

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Urbánek, ved. OMP

Číslo tisku:      P10-394700/2021

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10