Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na souhlas s Dodatky č. 1 ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací ve školství zřízených MČ Praha 10

Datum přijetí: 7.9.2021
Číslo jednání: 16
Číslo usnesení: 701

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    souhlasí

a)    se zněním Dodatků č. 1 ke zřizovacím listinám dle přílohy předloženého materiálu u příspěvkových organizací:

-    Mateřská škola, Praha 10, Hřibská 2102/1, příspěvková organizace

-    Mateřská škola, Praha 10, Vladivostocká 1034/8, příspěvková organizace

-    Základní škola, Praha 10, Břečťanová 2919/6, příspěvková organizace

-    Základní škola Eden, Praha 10, Vladivostocká 1035/6, příspěvková organizace

-    Základní škola, Praha 10, Hostýnská 2100/2, příspěvková organizace

-    Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 658/16, příspěvková organizace

-    Základní škola, Praha 10, Nad Vodovodem 460/81, příspěvková organizace

-    Základní škola, Praha 10, Švehlova 2900/12, příspěvková organizace

-    Základní škola, Praha 10, U Vršovického nádraží 950/1, příspěvková organizace

b)    s rozšířením okruhu doplňkové činnosti u organizace Základní škola Eden, Praha 10, Vladivostocká 1035/6, příspěvková organizace o pronájem ubytovny

c)    s návrhem usnesení ZMČ Praha 10 dle části IV. předloženého materiálu

 

II.   schvaluje

rozšíření okruhu doplňkové činnosti u organizace Základní škola Eden, Praha 10, Vladivostocká 1035/6, příspěvková organizace o pronájem ubytovny

 

 

 

- 2 -

 

 

III. ukládá

1. Mgr. Bc. Vinterové, vedoucí OŠK

1.1.    zajistit informování ředitelů příspěvkových organizací dle bodu I. a II. tohoto usnesení

 

Termín: 14. 9. 2021

 

IV. pověřuje

MgA. Kašpara, místostarostu, předložit návrh na schválení Dodatků č. 1 ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací ve školství zřízených MČ Praha 10 na nejbližším zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  MgA. Kašpar, místostarosta

Anotace:         školství

Provede:         Mgr. Bc. Vinterová, ved. OŠK

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Bc. Vinterová, ved. OŠK

Číslo tisku:      P10-312108/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10