Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na změnu stanov společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s.

Datum přijetí: 7.9.2021
Číslo jednání: 16
Číslo usnesení: 698

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    souhlasí

a)    s návrhem na změnu stanov společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s., dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b)    s návrhem usnesení  ZMČ Praha 10 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

II.   pověřuje

Ing. Janu Komrskovou, 1. místostarostku, k předložení návrhu dle bodu I. a) tohoto usnesení na nejbližším zasedání ZMČ Praha 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Komrsková, 1. místostarostka

Anotace:         Praha 10 - Majetková, a. s.

Provede:         -

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Urbánek, ved. OMP

Číslo tisku:      P10-377263/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10