Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

ke zprávě o činnosti Rady MČ Praha 10 za období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021

Datum přijetí: 7.9.2021
Číslo jednání: 16
Číslo usnesení: 697

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    souhlasí

a)    s předložením zprávy o činnosti Rady MČ Praha 10 za období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 zastupitelstvu

b)    s návrhem usnesení ZMČ podle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

II.   pověřuje

Renatu Chmelovou, starostku, k předložení zprávy o činnosti Rady MČ Praha 10 za období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 zastupitelstvu MČ Praha 10 na jeho 25. zasedání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  R. Chmelová, starostka

Anotace:         samospráva

Provede:         -

Na vědomí:     -

Garant:            R. Chmelová, starostka

Číslo tisku:      P10-293150/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10