Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na schválení smlouvy o zajištění škol v přírodě v Horském hotelu na Černé hoře ve školním roce 2021/2022

Datum přijetí: 7.9.2021
Číslo jednání: 16
Číslo usnesení: 696

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. schvaluje
  1. znění smlouvy o zajištění škol v přírodě uvedené v příloze předloženého materiálu
  2. uzavření smlouvy ve znění schváleném dle bodu I. a) tohoto usnesení pro základní školu uvedenou v textu důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II.   ukládá

1. Mgr. Bc. Vinterové, vedoucí OŠK

1.1.    informovat ředitelku školy o schválení znění smlouvy dle bodu I. a) tohoto usnesení

 

Termín: 9. 9. 2021

 

1.2.    zajistit zpracování smlouvy dle bodu I. a) tohoto usnesení pro školu uvedenou v textu důvodové zprávy předloženého materiálu, předložit smlouvu k podpisu smluvním stranám (společnost PRAHA 10 - Rekreace, a. s., základní škole zřizované městskou částí Praha 10), a smlouvu za městskou část Praha 10 podepsat

 

Termín: 9. 9. 2021

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  MgA. Kašpar, místostarosta; Ing. Komrsková, 1. místostarostka

Anotace:         školství; Praha 10 - Majetková, a. s.

Provede:         Mgr. Bc. Vinterová, ved. OŠK

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Bc. Vinterová, ved. OŠK

Číslo tisku:      P10-374924/2021

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10