Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na schválení dodatku č. 1 k Memorandu o vzájemné spolupráci

Datum přijetí: 7.9.2021
Číslo jednání: 16
Číslo usnesení: 695

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

dodatek č. 1 k Memorandu o vzájemné spolupráci ve znění dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

 

II.   pověřuje

Ing. arch. Valoviče, místostarostu, předložit návrh na schválení dodatku č. 1 k Memorandu o vzájemné spolupráci na zasedání ZMČ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. arch. Valovič, místostarosta

Anotace:         koncepce a územní rozvoj

Provede:         -

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. arch. Zákostelný, ved. KHA

Číslo tisku:      P10-370492/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10