Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

ke zprávě o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 6. 2021, včetně informace o rozpočtových opatřeních schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění

Datum přijetí: 7.9.2021
Číslo jednání: 16
Číslo usnesení: 694

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    souhlasí

a)    s předložením zprávy o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 6. 2021 Zastupitelstvu MČ Praha 10, včetně informace o rozpočtových opatřeních schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění

b)    s návrhem usnesení Zastupitelstva MČ Praha 10 dle přílohy č. XII. předloženého materiálu

 

II.   pověřuje

doc. Ing. Lucii Sedmihradskou, Ph.D., radní MČ Praha 10, předložit zprávu o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 6. 2021, včetně informace o rozpočtových opatřeních schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění Zastupitelstvu MČ Praha 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D., uvolněná členka RMČ

Anotace:         rozpočet

Provede:         -

Na vědomí:     FiV

Garant:            Ing. Smělá, ved. OEK

Číslo tisku:      P10-368836/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10