Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na schválení Memoranda o společném postupu při využití území „Trojmezí“

Datum přijetí: 7.9.2021
Číslo jednání: 16
Číslo usnesení: 692

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

návrh Memoranda o společném postupu při využití území „Trojmezí“ ve znění dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

 

II.   pověřuje

R. Chmelovou, starostku, předložit materiál ke schválení Memoranda o společném postupu při využití území „Trojmezí“ na 25. zasedání ZMČ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  R. Chmelová, starostka

Anotace:         samospráva

Provede:         -

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. arch. Zákostelný, ved. KHA

Číslo tisku:      P10-370477/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10