Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k informaci o stavu rekonstrukce radnice MČ Praha 10

Datum přijetí: 7.9.2021
Číslo jednání: 16
Číslo usnesení: 691

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. bere na vědomí

informace dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

  1. souhlasí

a)    s rozšířením materiálu k předložení ZMČ projednaného na 13. RMČ dne 29. 6. 2021, usnesení č. 560, ve věci informace o stavu rekonstrukce radnice MČ Praha 10

b)    s návrhem usnesení ZMČ Praha 10 dle části IV. předloženého materiálu

 

  1. pověřuje

PaedDr. Martina Sekala, místostarostu, k předložení rozšířené informace o stavu rekonstrukce radnice MČ Praha 10 Zastupitelstvu městské části Praha 10 na jeho nejbližším zasedání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  PaedDr. Sekal, místostarosta

Anotace:         rekonstrukce ÚMČ

Provede:         -

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Urbánek, ved. OMP

Číslo tisku:      P10-373983/2021

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10