Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na schválení platu ředitelům příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 10

Datum přijetí: 7.9.2021
Číslo jednání: 16
Číslo usnesení: 690

Materiály k usnesení

Neveřejný materiál podle §8, bodu 9. Jednacího řádu RMČ.

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. schvaluje

plat ředitelům příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 10 (kód MŠ06, MŠ09, MŠ23 a ZŠ30) dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

  1. ukládá

1. Mgr. Bc. Vinterové, vedoucí OŠK

1.1.    zajistit zpracování platových výměrů pro ředitele příspěvkových organizací zřízené městskou částí Praha 10 dle bodu I. tohoto usnesení, dokument podepsat a zajistit předání

 

Termín: 24. 9. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  MgA. Kašpar, místostarosta

Anotace:         školství; zřízené organizace

Provede:         Mgr. Bc. Vinterová, ved. OŠK

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Bc. Vinterová, ved. OŠK

Číslo tisku:      P10-328637/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10