Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic u organizace Mateřská škola, Praha 10, Přetlucká 2252/51, příspěvková organizace

Datum přijetí: 7.9.2021
Číslo jednání: 16
Číslo usnesení: 689

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

pro organizaci Mateřská škola, Praha 10, Přetlucká 2252/51, příspěvková organizace převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic ve výši 88 tis. Kč na pořízení vzduchotechniky ve venkovních prostorech

 

II.   ukládá

1. Mgr. Bc. Vinterové, vedoucí OŠK

1.1.    informovat ředitelku organizace Mateřská škola, Praha 10, Přetlucká 2252/51, příspěvková organizace dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 21. 9. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  MgA. Kašpar, místostarosta

Anotace:         hospodaření s obecním majetkem; školství; zřízené organizace

Provede:         Mgr. Bc. Vinterová, ved. OŠK

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Bc. Vinterová, ved. OŠK

Číslo tisku:      P10-354403/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10