Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu služebního bytu

Datum přijetí: 7.9.2021
Číslo jednání: 16
Číslo usnesení: 681

Materiály k usnesení

Neveřejný materiál podle §8, bodu 9. Jednacího řádu RMČ.

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

uzavření smlouvy o nájmu služebního bytu

 

Jméno,

příjmení

Adresa bytu

Velikost bytu

plocha

Podl.

Na dobu

KBP dne

Stanovisko

******

Základní škola

Karla Čapka,

Kodaňská 658/16,

Praha 10

2 + kk

105,08 m2

****

určitou,

1 rok

do 30. 9. 2022

18. 8. 2021

Souhlasí

s uzavřením smlouvy o nájmu služebního bytu

v Základní škole Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 658/16, s *******na dobu určitou,

a to do 30. 9. 2022

(poř. č. 54/66)

 

II.   ukládá

1. Ing. Březinovi, vedoucímu OBN

1.1.    podepsat smlouvu o nájmu služebního bytu schválenou dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 30. 9. 2021

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         byty

Provede:         Ing. Březina, ved. OBN

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Březina, ved. OBN

Číslo tisku:      P10-303493/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10