Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na zahájení přípravy projektu „Elektronický oběh účetních dokladů“ v prostředí ÚMČ Praha 10

Datum přijetí: 7.9.2021
Číslo jednání: 16
Číslo usnesení: 678

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    ukládá

1. Ing. Smělé, vedoucí OEK

  1. zajistit zahájení přípravy projektu „Elektronický oběh účetních dokladů“ v prostředí ÚMČ Praha 10

 

Termín: 15. 9. 2021

 

  1. předložit Radě městské části Praha 10 návrh postupu realizace projektu „Elektronický oběh účetních dokladů“ v prostředí ÚMČ Praha 10

 

Termín: 31. 12. 2021

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  JUDr. Hatalová, MBA, tajemnice

Anotace:         funkce úřadu; různé

Provede:         Ing. Smělá, ved. OEK

Na vědomí:    

Garant:            Ing. Smělá, ved. OEK

Číslo tisku:      P10-364484/2021

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10