Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na využití předkupního práva ke stavbě č. p. 1504, rodinný dům, stojící na pozemku parc. č. 2198/2, k. ú. Vršovice

Datum přijetí: 15.6.2021
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: 502

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. nesouhlasí

s využitím předkupního práva ke stavbě č. p. 1504, zapsané v KN na LV 5442 pro k. ú. Vršovice, způsob využití rodinný dům, ve vlastnictví pana *****************, postaveného na pozemku parc. č. 2198/2, k. ú. Vršovice, o výměře 118,0 m2, zastavěná plocha a nádvoří, ve vlastnictví hl. m. Prahy, ve svěřené správě Městské části Praha 10, na základě platně učiněné nabídky doručené dne 19. 5. 2021 za kupní cenu 6.000.000 Kč

 

  1. souhlasí

s návrhem usnesení Zastupitelstva městské části Praha 10 dle části IV. předloženého materiálu

 

  1. pověřuje

Ing. Beneše, místostarostu, předložit návrh na využití předkupního práva ke stavbě č. p. 1504, zapsané v KN na LV 5442 pro k. ú. Vršovice, způsob využití rodinný dům, ve vlastnictví pana *******************, postaveného na pozemku parc. č. 2198/2, k. ú. Vršovice, na nejbližším zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         pozemky

Provede:         -

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Urbánek, ved. OMP

Číslo tisku:      P10-236195/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10