Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva zdravotnictví ČR na rok 2021 v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 2051)

Datum přijetí: 15.6.2021
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: 501

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

rozdělení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva zdravotnictví ČR na rok 2021 v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 2051) dle následující tabulky:

 

  1. zvýšení

Zvýšení neinvestičních finančních prostředků na paragrafu Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně a položce Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy s ÚZ 35025 - COVID-19 - ohodnocení

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

Tis. Kč

1051

6330

4137

000035025

+ 5 276,1

 

  1. zvýšení

Zvýšení neinvestičních finančních prostředků na paragrafu Léčebny dlouhodobě nemocných a položce Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 35025 - COVID-19 - ohodnocení

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

Tis. Kč

0551

3524

5336

000035025

+ 5 276,1

 

 

 

- 2 -

 

 

II.   ukládá

1. Ing. Smělé, vedoucí OEK

1.1.    provést změnu rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2021 dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 30. 6. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Kočí, uvolněný člen RMČ

Anotace:         rozpočet; sociální oblast

Provede:         Ing. Smělá, ved. OEK

Na vědomí:     OEK; LDN Vršovice, p. o.

Garant:            Bc. Petřík, ved. OSO

Číslo tisku:      P10-249109/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10