Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na vyslovení souhlasu s vyplacením mimořádné odměny pracovnici pověřené řízením Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.

Datum přijetí: 15.6.2021
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: 500

Materiály k usnesení

Neveřejný materiál podle §8, bodu 9. Jednacího řádu RMČ.

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    souhlasí

s vyplacením mimořádné odměny paní Evě Lexové, pověřené řízením Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II.   ukládá

1. Bc. Petříkovi, vedoucímu OSO

1.1.    informovat dotyčnou pracovnici příspěvkové organizace o udělení souhlasu s vyplacením mimořádné odměny dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 30. 6. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Kočí, uvolněný člen RMČ

Anotace:         sociální oblast

Provede:         Bc. Petřík, ved. OSO

Na vědomí:     -

Garant:            Bc. Petřík, ved. OSO

Číslo tisku:      P10-244295/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10