Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na schválení Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace DOT/11/04/028587/2020

Datum přijetí: 15.6.2021
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: 499

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace DOT/11/04/028587/2020 mezi MČ Praha 10 a Hlavním městem Prahou, se sídlem Mariánské náměstí č. 2, 110 01 Praha 1, IČO 000 64 581, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

II.   zrušuje

část usnesení RMČ č. 1038 ze dne 1. 12. 2020 k návrhu na schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace DOT/11/04/028587/2020 v bodě II. 2.2., dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

 

III. ukládá

1. R. Chmelové, starostce

1.1.    podepsat Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace DOT/11/04/028587/2020 schválený dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 30. 6. 2021

 

 

- 2 -

 

 

2. Bc. Petříkovi, vedoucímu OSO

2.1.    doručit Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace DOT/11/04/028587/2020, podepsaný dle bodu III. 1.1. tohoto usnesení, na Magistrát hl. m. Prahy

 

Termín: 9. 7. 2021

 

2.2.    zajistit využití účelové neinvestiční dotace, poskytnuté na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace DOT/11/04/028587/2020, v souladu s touto smlouvou ve znění Dodatku č. 1, schváleného dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 1. 2023

 

3. Ing. Březinovi, vedoucímu OBN

3.1.    zajistit využití účelové neinvestiční dotace, poskytnuté na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace DOT/11/04/028587/2020, v souladu s touto smlouvou ve znění Dodatku č. 1, schváleného dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 1. 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

- 3 -

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Kočí, uvolněný člen RMČ

Anotace:         granty - fondy EU; sociální oblast

Provede:         R. Chmelová, starostka; Bc. Petřík, ved. OSO; Ing. Březina, ved. OBN

Na vědomí:     -

Garant:            Bc. Petřík, ved. OSO

Číslo tisku:      P10-241128/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10