Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na přidělení 4 bytů v Domě spokojeného žití Sámova 5 a 7

Datum přijetí: 15.6.2021
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: 498

Materiály k usnesení

Neveřejný materiál podle §8, bodu 9. Jednacího řádu RMČ.

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

přidělení bytů v Domě spokojeného žití Sámova 5 a 7, Praha 10 dle důvodových zpráv Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., které jsou součástí předloženého materiálu

 

Jméno a příjmení

Adresa

Na dobu

*****

Mrštíkova 447/8, Praha 10

určitou

3 roky

*****

Tuchorazská 325/2, Praha 10

určitou

3 roky

*****

Uzbecká 1463/1, Praha 10

určitou

3 roky

*****

Káranská 379/2, Praha 10

určitou

3 roky

 

II.   ukládá

1. pí Lexové, pověřené říz. CSOP v Praze 10, p. o.

1.1.    uzavřít smlouvu o nájmu bytů v Domě spokojeného žití Sámova 5 a 7 na dobu určitou, v délce 3 let s výše uvedenými žadateli dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 30. 9. 2021

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Kočí, uvolněný člen RMČ

Anotace:         byty; sociální oblast

Provede:         pí Lexová, pověřená říz. CSOP

Na vědomí:     Centrum SOP, p. o.

Garant:            Bc. Petřík, ved. OSO

Číslo tisku:      P10-225061/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10