Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na uzavření smlouvy o pronájmu ploch k instalaci vývěsních štítů a souvisejících prvků na adrese Holandská 669/1 v k. ú. Vršovice

Datum přijetí: 15.6.2021
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: 497

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. schvaluje

uzavření smlouvy o pronájmu ploch k instalaci vývěsních štítů a souvisejících prvků na objektu na adrese Holandská 669/1 v k. ú. Vršovice

 

Ulice

č. p. /č. o.

k. ú.

Reklamní prvek

Nájemce

Účel

nájmu

Na dobu

Nájemné

Kč/rok

KMN dne

Stanovisko

Holandská

669/1

Vršovice

vývěsní štíty

venkovní vitríny

magické oko

logo Vzlet

Ústředna

s.r.o.

Kulturně společenské centrum

Galerie Vzlet

Po dobu trvání nájemního vztahu na užívání objektu

20 756

bez DPH

31. 3. 2021

Komise souhlasí s umístěním a instalací vývěsních štítů a souvisejících prvků: vývěsní štíty (čelní portál a boční vstup) 1,5m x 1,05m x 2ks x 1 500 Kč, příplatek za podsvětlení + 25%, světelný prvek (magické oko) 0,7m x 0,9m x 1 500 Kč, příplatek za podsvětlení + 25%, propagační vitríny mezi dveřmi

1,35m x 2,7m x 2ks x 1 500 Kč, příplatek za osvětlení + 25% na objektu Holandská 669/1, zpoplatněných dle schválených pravidel: Pravidla pronájmu ploch k umístění reklam a označení provozoven na území městské části Praha 10 (poř. č. 5/5)

 

 

 

- 2 -

 

 

II.   ukládá

1. Ing. Březinovi, vedoucímu OBN

1.1.    podepsat smlouvu o pronájmu ploch k umístění a instalaci reklam a souvisejících prvků na objektu na adrese Holandská 669/1 v k. ú. Vršovice dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 8. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         nebytové prostory

Provede:         Ing. Březina, ved. OBN

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Březina, ved. OBN

Číslo tisku:      P10-242161/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10