Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na vyslovení souhlasu s čerpáním fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.

Datum přijetí: 15.6.2021
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: 496

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I. souhlasí

s čerpáním finančních prostředků z fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., na obnovu technologie prádelny v DS Zvonková a DSŽ Sámova v celkové maximální výši 320 000 Kč dle žádosti E. Lexové, pověřené řízením Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu

 

II.   ukládá

1. pí Lexové, pověřené říz. Centra SOP, p. o.

1.1.    realizovat investiční výdaje z fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., v souladu s bodem I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 12. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Kočí, uvolněný člen RMČ

Anotace:         hospodaření s obecním majetkem; sociální oblast

Provede:         pí Lexová, pověřená říz. CSOP

Na vědomí:     Centrum SOP, p. o.

Garant:            Bc. Petřík, ved. OSO

Číslo tisku:      P10-233756/2021

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10