Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem situování sestavy podzemních sběrných nádob tříděného odpadu na pozemku č. parc. 4046/175 k. ú. Strašnice ve vlastnictví společnosti Rezidence Michelangelova, s. r. o.

Datum přijetí: 15.6.2021
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: 494

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem situování sestavy podzemních sběrných nádob tříděného odpadu na pozemku č. parc. 4046/175 k. ú. Strašnice, ve vlastnictví společnosti Rezidence Michelangelova, s. r. o., ve znění dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

II.   ukládá

1. Ing. Benešovi, místostarostovi

  1. uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene za účelem situování sestavy podzemních sběrných nádob tříděného odpadu na pozemku č. parc. 4046/175 k. ú. Strašnice, ve vlastnictví společnosti Rezidence Michelangelova, s. r. o.

 

Termín: 15. 7. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         správa obecního majetku; životní prostředí

Provede:         Ing. Beneš, místostarosta

Na vědomí:     -

Garant:            Bc. Pecánek, ved. OŽR

Číslo tisku:      P10-190041/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10