Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na uzavření Smlouvy o provedení stavby se společností GAMA PD, s. r. o. a udělení plné moci společnosti GAMA PD, s. r. o., k jednání s odborem životního prostředí a územního rozvoje

Datum přijetí: 15.6.2021
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: 493

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I. schvaluje

a)    uzavření Smlouvy o provedení stavby se společností GAMA PD, s. r. o., se sídlem Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5, IČO 054 78 642

b)    text Smlouvy o provedení stavby dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

c)    text plné moci pro jednání s odborem životního prostředí s rozvoje ve věci kácení dřevin na pozemcích parc. č. 111/5 a 126/1, k. ú. Vršovice, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

 

II.   ukládá

1. Mgr. Urbánkovi, vedoucímu OMP

1.1.    podepsat Smlouvu o provedení stavby schválenou dle bodu I. b) tohoto usnesení

 

Termín: 31. 12. 2021

 

1.2.    podepsat Plnou moc schválenou dle bodu I. c) tohoto usnesení

 

Termín: 31. 12. 2021

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         správa obecního majetku

Provede:         Mgr. Urbánek, ved. OMP

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Urbánek, ved. OMP

Číslo tisku:      P10-244000/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10