Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti) se společností Dial Telecom, a. s., k tíži pozemku parc. č. 2225/151 v k. ú. Záběhlice

Datum přijetí: 15.6.2021
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: 492

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti) k tíži pozemku parc. č. 2225/151, k. ú. Záběhlice, se společností Dial Telecom, a. s., IČO 281 75 492, se sídlem: Praha 8 - Karlín, Křižíkova 36a/237, PSČ 186 00, ve znění dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

 

II.   ukládá

1. Mgr. Urbánkovi, vedoucímu OMP

  1. uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti) k tíži pozemku parc. č. 2225/151, k. ú. Záběhlice, se společností Dial Telecom, a. s., IČO 281 75 492, se sídlem: Praha 8 - Karlín, Křižíkova 36a/237, PSČ 186 00, schválenou dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 15. 7. 2021

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         správa obecního majetku

Provede:         Mgr. Urbánek, ved. OMP

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Urbánek, ved. OMP

Číslo tisku:      P10-241400/2021

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10