Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) se společností PREdistribuce, a. s., k tíži pozemků parc. č. 3007/1 a parc. č. parc. č. 2950/1 oba v k. ú. Michle

Datum přijetí: 15.6.2021
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: 491

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) k tíži pozemků parc. č. 3007/1 a parc. č. 2950/1 oba v k. ú. Michle se společností PREdistribuce, a. s., IČO 273 76 516, se sídlem: Praha 5, Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00, ve znění dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

 

II.   ukládá

1. Mgr. Urbánkovi, vedoucímu OMP

  1. uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene (služebnosti) k tíži pozemků parc. č. 3007/1 a parc. č. 2950/1 oba v k. ú. Michle se společností PREdistribuce, a. s., IČO 273 76 516, se sídlem: Praha 5, Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00, schválenou dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 15. 7. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         správa obecního majetku

Provede:         Mgr. Urbánek, ved. OMP

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Urbánek, ved. OMP

Číslo tisku:      P10-241396/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10