Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na schválení stavebních úprav a uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav v nebytovém prostoru č. 101 v 1. PP, v bytovém domě č. p. 1459, ulice Černická č. o. 5, k. ú. Strašnice, Praha 10

Datum přijetí: 15.6.2021
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: 490

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. schvaluje
  1. stavební úpravy podle předložené dokumentace ve výši nákladů

Nebytový prostor

Výměra

m2

Účel nájmu

Nájemce

Výše nájmu

Stavební úpravy

Náklady

NP č. 101

ul. Černická

č. p. 1459 

č. o. 5

k. ú. Strašnice

1. PP

25,21

sklad, kancelář, studovna

*****

690 Kč/m2/rok 17 394,90 Kč/rok

Rekonstrukce elektrických rozvodů, pokládka podlahy ve skladu a předsíni, dlažba v koupelně a na WC, nové omítky v celém NP

145 669 vč. DPH

 

b)    uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav v nebytovém prostoru č. 101 v 1. PP, v bytovém domě č. p. 1459, ulice Černická č. o. 5, k. ú. Strašnice, Praha 10

 

II.   ukládá

1. Mgr. Urbánkovi, vedoucí OMP

1.1.    podepsat smlouvu o provedení stavebních úprav dle bodu I. tohoto usnesení ve znění přílohy č. 3 předloženého materiálu

 

Termín 16. 7. 2021

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         nebytové prostory; správa obecního majetku

Provede:         Mgr. Urbánek, ved. OMP

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Urbánek, ved. OMP

Číslo tisku:      P10-235966/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10