Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na uzavření dodatku č. 10 ke smlouvě o podnájmu nebytových prostor

Datum přijetí: 15.6.2021
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: 489

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I. schvaluje

uzavření dodatku č. 10 ke smlouvě o podnájmu nebytových prostor mezi Základní školou, Praha 10, Hostýnská 2100/2 a paní Svatavou Kacetlovou Kotovou z důvodu prodloužení podnájemní smlouvy o jeden rok, tj. do 31. 7. 2022

 

Ulice

k. ú.

Podl.

Počet

m2

Kolaudace

Jméno-Firma

Účel podnájmu

Na dobu

Nájemné v

Kč/rok/bez DPH

KMN dne

stanovisko

Hostýnská 2100/2 Strašnice

budova

 

1. NP

nájemce

8051,00

 

 

 

 

podnájemce 94,40

škola

nájemce

Základní škola, Praha 10,

Hostýnská 2100/2

 

 

podnájemce

Svatava Kacetlová Kotová

(Bead school)

výuka anglického jazyka předškolních dětí

nájemce

neurčitou

 

 

 

 

podnájemce

 

stávající
doba určitá
do 31. 7. 2021

navrhovaná
do 31. 7. 2022

nájemce

603 828,-

 

(75 Kč/m2/rok)

 

podnájemce 91 200,-

 

(966,10 Kč/m2/rok)

26. 5. 2021

Souhlasí s uzavřením dodatku č. 10, jehož obsahem bude prodloužení podnájemní smlouvy o jeden rok, tj.

do 31. 7. 2022
(viz příloha č. 4,
poř. č. 3/4)

 

II.   ukládá

1. Ing. Březinovi, vedoucímu OBN

1.1.    informovat ředitele Základní školy, Praha 10, Hostýnská 2100/2 o schválení uzavření dodatku č. 10 ke smlouvě o podnájmu nebytových prostor

 

Termín: 31. 7. 2021

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         nebytové prostory

Provede:         Ing. Březina, ved. OBN

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Březina, ved. OBN

Číslo tisku:      P10-245708/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10