Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu části nemovitosti (nebytový prostor č. 301) na adrese Raffaelova 1989/1, v k. ú. Strašnice

Datum přijetí: 15.6.2021
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: 488

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. schvaluje

uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu části nemovitosti (nebytový prostor č. 301) na adrese Raffaelova 1989/1, v k. ú. Strašnice dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

 

 

Ulice

č. p. /č. o.

k. ú.

Č. NP Umístění

Plocha

m2

Nájemce

původní

Nájemce současný

Účel

nájmu

původní

Účel nájmu navrhovaný

Doba

Nájemné [Kč/měsíc]

KMN dne

Stanovisko

 

Raffaelova 1989/1

Strašnice

301

střecha

30

Vodafone Czech Republic a.s.

Vantage

Towers s.r.o.

Provozování základnové stanice veřejné radiotelefonní sítě

Provozování základnové stanice veřejné sítě elektronických komunikací

Neurčitá

12 250,-(150 000,-/rok)

bez DPH

26. 5. 2021

Komise souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu části nemovitosti

na adrese Raffaelova 1989/1

v k. ú. Strašnice

(poř. č. 3/3)

II.   ukládá

1. Ing. Březinovi, vedoucímu OBN

1.1.    podepsat dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu části nemovitosti na adrese Raffaelova 1989/1 dle schváleného bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 8. 2021

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         nebytové prostory

Provede:         Ing. Březina, ved. OBN

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Březina, ved. OBN

Číslo tisku:      P10-166146/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10