Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu služebního bytu na dobu určitou

Datum přijetí: 15.6.2021
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: 487

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

uzavření smlouvy o nájmu služebního bytu na dobu určitou

 

Jméno a příjmení

Adresa bytu

Velikost bytu plocha

Podl.

Na dobu

KBP dne

Stanovisko

*****

Základní škola, Praha 10,

Olešská 18/2222

3 + 1

81,15 m2

*****

určitou,

1 rok

do 31. 5. 2022

Bez KBP

*****

Mateřská škola, Praha 10,

Přetlucká 2252/51

2 + 1

56,03 m2

*****

určitou,

1 rok

do 30. 6. 2022

Bez KBP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.   ukládá

1. Ing. Březinovi, vedoucímu OBN

1.1.    podepsat smlouvu schválenou dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 30. 6. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         byty; školství

Provede:         Ing. Březina, ved. OBN

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Březina, ved. OBN

Číslo tisku:      P10-245432/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10