Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění údržby, obnovy a doplnění orientačního a informačního systému MIOS ze dne 15. 7. 2016, uzavřené mezi společností HOSTALEK-WERBUNG, s. r. o., Riegrova 175, 560 02 Česká Třebová, IČO 150 28 101 a Městskou částí Praha 10

Datum přijetí: 15.6.2021
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: 484

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění údržby, obnovy a doplnění orientačního a informačního systému MIOS ze dne 15. 7. 2016, uzavřené mezi společností HOSTALEK-WERBUNG, s. r. o., Riegrova 175, 560 02 Česká Třebová, IČO 150 28 101 a Městskou částí Praha 10, ve znění dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

  1. ukládá

1. Ing. Daníčkovi, vedoucímu ODO

1.1.    podepsat Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění údržby, obnovy a doplnění orientačního a informačního systému MIOS ze dne 15. 7. 2016, schválený dle bodu I tohoto usnesení

 

Termín: 19. 6. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  PaedDr. Sekal, místostarosta

Anotace:         doprava a inženýrské sítě

Provede:         Ing. Daníček, ved. ODO

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Daníček, ved. ODO

Číslo tisku:      P10-243772/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10