Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na rozdělení účelové investiční dotace HMP na posílení kapacit základního školství (RO 3042) - Rekonstrukce secesní školy Strašnická

Datum přijetí: 15.6.2021
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: 477

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    souhlasí

s rozdělením účelové investiční dotace HMP na posílení kapacit základního školství -  na rok 2021:

 

Rekonstrukce secesní školy Strašnická

 

a)    zvýšení příjmu

Zvýšení paragrafu Převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně, pol. Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy; ÚZ 000000084; ORG: 0081588000000 - Rekonstrukce secesní školy Strašnická

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

1083

6330

4251

000000084

0081588000000

+ 80 000

 

b)    zvýšení výdaje

Zvýšení paragrafu Základní školy, položky Budovy, haly a stavby; ÚZ 000000084; ORG: 0081588215009 - Rekonstrukce secesní školy Strašnická

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0483

3113

6121

000000084

0081588215009

+ 80 000

 

 

 

- 2 -

 

 

II.   ukládá

1. Ing. Smělé, vedoucí OEK

1.1.    provést změnu rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2021 dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 30. 6. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D., uvolněná členka RMČ

Anotace:         rozpočet; správa obecního majetku; školství

Provede:         Ing. Smělá, ved. OEK

Na vědomí:     OEK

Garant:            Mgr. Urbánek, ved. OMP

Číslo tisku:      P10-244218/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10