Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na změnu jednacího řádu zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10

Datum přijetí: 8.6.2021
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: 476

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    souhlasí

a)    se změnou jednacího řádu zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)    se zněním jednacího řádu zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

c)    s návrhem usnesení Zastupitelstva MČ Praha 10 dle části IV. předloženého materiálu

 

II.   pověřuje

R. Chmelovou, starostku, předložit návrh na změnu jednacího řádu zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10 dle bodu I. tohoto usnesení na nejbližším zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  R. Chmelová, starostka

Anotace:         samospráva

Provede:         -

Na vědomí:     KS/RaZ

Garant:            R. Chmelová, starostka

Číslo tisku:      P10-223952/2021

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10