Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na opravu usnesení č. 412 ze dne 1. 6. 2021 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „OPRAVA KANALIZACE, VÝMĚNA POTRUBÍ VYTÁPĚNÍ a VÝMĚNA POTRUBÍ ZTI v OBJEKTU ZŠ BŘEČŤANOVÁ“

Datum přijetí: 8.6.2021
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: 474

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. schvaluje

opravu usnesení č. 412 ze dne 1. 6. 2021 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „OPRAVA KANALIZACE, VÝMĚNA POTRUBÍ VYTÁPĚNÍ a VÝMĚNA POTRUBÍ ZTI v OBJEKTU ZŠ BŘEČŤANOVÁ“ v bodě I. takto: na základě usnesení hodnotící komise poptávkového řízení ze dne 26. 5. 2021 „OPRAVA KANALIZACE, VÝMĚNA POTRUBÍ VYTÁPĚNÍ a VÝMĚNA POTRUBÍ ZTI v OBJEKTU ZŠ BŘEČŤANOVÁ“ výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele Technik Stav LTE, s. r. o., se sídlem Berlínská 1491/9, 102 00 Praha 10, IČO 036 08 361, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  pí Koumarová, uvolněná členka RMČ

Anotace:         samospráva; veřejné zakázky - soutěže a smlouvy o dílo

Provede:         -

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Urbánek, ved. OMP

Číslo tisku:      P10-250604/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10